Covid Corona Virus in Real 3D Illustration concept to Describe about Corona Virus anatomy and type.
ЗАПОВЕД №23 за спиране на дейността на Плевенска Филхармония
май 4, 2020
geomarchalo-plakat-4-02-2021
💥 Новата година ще настъпи на 4-ти февруари по стар… филхармоничен стил! 😉
януари 8, 2021

ЗАПОВЕД №27 за спиране на дейността на Плевенска Филхармония

coronavirus-Information

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД №24/14.05.2020г. в диспозитива „НАРЕЖДАМ“, както следва:

1. Удължавам спирането на концертната дейност на Плевенската филхармония за времето от 01.06.2020г. до 14.06.2020г.
2. Всички служители на Плевенската филхармония са длъжни да работят по разпореждане за провеждане на групови репетиции.
3. На основание чл. 120б, ал.1 и във връзка с чл. 107з, ал.4, във връзка с ал.1 от КТ, продължава работата от разстояние и самоподготовка за посочения период в т.1 на следните служителите на Плевенска филхармония. Изключение се допуска само в случай на т.2 от настоящата заповед.
4. Заповедта да се обяви на сайта на Плевенската филхармония за запознаване и изпълнение от всички служители.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №23/30.04.2020.и Заповед №24/14.05.2020

Заповед – виж тук