Поръчка едно

„Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти на Плевенска Филхармония, разделена на две позиции”, Позиция №1 „Озвучаване на концерти”, Позиция №2 „Осветление на концерти” 

Обява удължаване срок – 01.09.2016г.

Инф. до АОП удължаване срок подаване оферти – 01.09.2016 г.

съобщение във връзка с чл. 44 от ЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ – 24.08.2016 г.

Инф. до АОП – 24.08.2016 г.

Протокол – 09.09.2016г.

Договор Позиция 1 – 20.09.2016

Договор Позиция 2 – 20.09.2016