Поръчка две

„Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти на Плевенска Филхармония,разделена на две позиции-Позициа 1-Озвучаване на концерти и Позиция 2-Осветление на концерти“

Обява – 12.04.2017г.

Информация АОП – 12.04.2017г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ – 12.04.2017г.

Обява за удължаване на срока – 20.04.2017г.

Информация до АОП за удължаване на срока – 20.04.2017г.

Протокол – 27.04.2017г.

Договор Позиция №1 – 01.06.2017

 Договор по Позиция №2 – 01.06.2017