Поръчка четири от 6 декември 2018

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти на Плевенска Филхармония, разделена на две позиции”
• Позиция №1 „Озвучаване на концерти” – 6.12.2018
• Позиция №2 „Осветление на концерти” – 6.12.2018

Информация АОП – 6.12.2018

obiava-aop-4-1obiava-aop-4-2

ОБЯВА – Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти – 6.12.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ за Поръчка – Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти – 6.12.2018

ПРОТОКОЛ – 14.12.2018

––––––––––––––––––––

Договор – Позиция №1 „Озвучаване на концерти” – 15.01.2019

Договор – Позиция №2 „Осветление на концерти” – 15.01.2019

Приложение към – Договор 1 / Договор 2 – 15.01.2019

Техническо предложение – Позиция 1 / Позиция 2 – 15.01.2019

Техническа спецификация – Позиция 1 / Позиция 2 – 15.01.2019