Обществени поръчки

Вътрешни правила

Поръчка 1

„Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти на Плевенска Филхармония, разделена на две позиции”, Позиция №1 „Озвучаване на концерти”, Позиция №2 „Осветление на концерти”
Прочетете повече

Поръчка 2

Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти на Плевенска Филхармония,разделена на две позиции-Позициа 1-Озвучаване на концерти и Позиция 2-Осветление на концерти
Прочетете повече

Поръчка 3 от 16.04.2018

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти на Плевенска Филхармония, разделена на две позиции” • Позиция №1 „Озвучаване на концерти” • Позиция №2 „Осветление на концерти”
Прочетете повече

Поръчка 4 от 6 декември 2018

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти на Плевенска Филхармония, разделена на две позиции” • Позиция №1 „Озвучаване на концерти” • Позиция №2 „Осветление на концерти”
Прочетете повече

Поръчка 5 от 9 април 2019

Избор на изпълнител за техническо озвучаване на концерти на Плевенска Филхармония
Прочетете повече

Поръчка 6 от 9 април 2019

Избор на изпълнител за техническо осветление на концерти на Плевенска Филхармония
Прочетете повече

Поръчка 7 от 18 септември 2019

Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз
Прочетете повече

Обяви и Конкурси