На снимката: Георги Димитров - Жожо, Лора Маркова, Сара Чакърова, Маестро Йордан Камджалов, Деси Тенекеджиева, Мария Славова, Сион Найман
Любов извън клишетатa
февруари 15, 2021

Четвърти международен конкурс за млади оперни певци „ГЕНА ДИМИТРОВА”

slide-gena-grab-2021

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС dipliana-gena-lice-2021
ЗА МЛАДИ ОПЕРНИ ПЕВЦИ
„ГЕНА ДИМИТРОВА” – ПЛЕВЕН

 

 I. Общи положения

1. Международният конкурс за млади оперни певци „Гена Димитрова” се организира от Плевенската филхармония със съдействието на Министерство на културата и община Плевен. Статутът на конкурса (и произтичащите от него общи положения, ред и условие за участие, награди, организационен комитет) е изработен от Гена Димитрова в сътрудничество с маестро Георги Нотев – главен диригент на Плевенската филхармония (2005).
2.  Конкурсът ще се проведе в зала „Емил Димитров” на чита-лище „Съгласие” гр. Плевен от 22 до 26 май 2021.
3.  Директорът на Плевенската филхармония утвърждава със заповед организационен комитет във връзка с организацията и популяризирането на конкурса.

 

II. Ред и условия за участие

1.  В конкурса участват млади оперни певци, български и чуж-дестранни граждани – навършили 18 години и не по- dipliana-gena-grab-2021възрастни от 32 за жените и 35 за мъжете.
2.  Прослушванията се осъществяват по видове гласове и по реда на жребий, изтеглен в деня преди започването на конкурса.
3.  Участници, които пропуснат да се явят по определения ред се дисквалифицират.
4.  Не се допускат промени в приложената в заявката конкур-сна програма.
5.  Необходими документи:
А) Заявка по образец,
Б) Копие от акт за раждане,
В) Актуална снимка на участника,
Г) Документ за платена такса – по банковата сметка на Плевенската филхармония:
-за участие 50 лв.
-за акомпанятор, осигурен от организаторите по 20 лв. за репетиция, по 25 лв. за явяване на конкурса.
6.  Регистрационни такси не се връщат.

 

III Конкурсна програма

1.  Конкурсът се провежда в два тура:
А) I тур – кандидатите изпълняват една ария и кабалета по избор и песен от български композитор.
Б) II тур – кандидатите изпълняват една ария от Моцарт и една ария по избор, различна от изпълнените в I тур.
*Всички арии (текст и музика) се изпълняват в оригинал.
2. И двата тура се провеждат с пиано, като кандидатите сами си осигуряват акомпанятор. Организаторите могат да осигурят акомпанятор срещу заплащане от страна на кандидата, което се посочва предварително във формуляра.

 

IV. Жури и награди

1.  Съставът на журито се определя от организаторите на конкурса.
2. Журито, съставено от именити музиканти, определя следните награди:
-За жени – три награди (3000 лв., 2000 лв., 1000 лв.)
-За мъже – три награди (3000 лв., 2000 лв., 1000 лв.)
-За най-добро изпълнение на българска песен – награда от 600 лв.
3.  Журито има право да не присъди всички награди.
4.  Решенията на журито са окончателни.
5.  В заключителния концерт на Плевенската филхармония на 26 май участват носителите на награди по предложение на журито.
6.  На носителите на първи награди се осигурява участие в концерт на Софийската филхармония.
7.  Фондация „Гена Димитрова” може да присъди награда на добре представил се, но останал извън класирането български участник.

 

ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ – СМЕТКА КОНКУРС
BIC: UBBS
IBAN: BG18UBBS80023106160900
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: КОНКУРС ЗА МЛАДИ ОПЕРНИ ПЕВЦИ – 22-26.05.2021