юни 3, 2020

ЗАПОВЕД №27 за спиране на дейността на Плевенска Филхармония

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД №24/14.05.2020г. в диспозитива „НАРЕЖДАМ“, както следва: 1. Удължавам спирането на концертната дейност на Плевенската филхармония за времето от 01.06.2020г. до 14.06.2020г. 2. Всички служители на […]