Адрес за контакти

ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ


5800 Плевен,
ул. "Ресен" №9

064-800-843 - Билетна каса


Работно време:

от 10.00 до 13.00 часа


от 15.00 до 18.00 часа


В ден на концерт от 10.00 до 13.00 часа


064-823-886 - Директор

064-822-692 - Артистичен секретар

064-822-358 - Счетоводство

plevenphil@abv.bg


Длъжностно лице по защита на личните данни

адв. Станислава Гечева Стайков- Давидова

тел. 0887-93-93-87


Свържете се с нас