coronavirus-Information
ЗАПОВЕД №20 за спиране на дейността на Плевенска Филхармония
март 30, 2020
coronavirus-Information
ЗАПОВЕД №27 за спиране на дейността на Плевенска Филхармония
юни 3, 2020

ЗАПОВЕД №23 за спиране на дейността на Плевенска Филхармония

Covid Corona Virus in Real 3D Illustration concept to Describe about Corona Virus anatomy and type.

Zapoved-23-01.05-13.05На основание чл.63 от Закона за здравето, в изпълнение на Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-117/08.03.2020г. относно преустановяване на културните мероприятия на територията на всички области в страната като превантивна мярка срещу разпространението на COVID-19 и въвеждането на извънредно положение на територията на република България, обявено с Решение от 13.03.2020 на Народното събрание на република България и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България, за периода 01.05.2020 – 13.05.2020,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Спирам концертната дейност на Плевенската филхармония за времето от 01.05.2020г. до 13.05.2020г. вкл. (7 работни дни)
2. На основание чл. 173а, ал.1, във връзка с чл. 173, ал. 4 от КТ, във връзка с чл. 37б от НРВПО предоставям едностранно ползването на платен годишен отпуск за посочения период в т.1 на следните служителите на Плевенската филхармония, съгласно Приложение 1.
3. На основание чл. 120б, ал.1 и във връзка с чл. 107з, ал.4, във връзка с ал.1 от КТ, да преминат на работа от разстояние и самоподготовка следните служителите на Плевенската филхармония, съгласно Приложение 2.
4. Заповедта да се обяви на сайта на Плевенската филхармония за запознаване и изпълнение от всички служители.

Заповед – виж тук