Администрация

/
Администрация

НЕЛИ КОСТОВА

тел.: +359 64 822 692

Заместник директор

ИВАНКА НИКОЛОВА

тел.: +359 64 822 358

Главен счетоводител

ЗЛАТИНА АТАНАСОВА

Касиер

ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА

Личен състав

АВГУСТИНА СЕРАФИМОВА

Музиколог

ТИНА КОИЛОВА

Рекламен агент

ГАЛЯ ТОДОРОВА

Организатор концерти

САШКА НИКОЛЧЕВА

Организатор концерти

ВАНЯ МИХОВА

Продавач в каса

БОЙЧО СТАМЕНОВ

Домакин

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Сценичен работник

СТОЯН СТОЯНОВ

Сценичен работник