/
/
ЗАПОВЕД №27 за спиране на дейността на Плевенска Филхармония

ЗАПОВЕД №27 за спиране на дейността на Плевенска Филхармония

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД №24/14.05.2020г. в диспозитива „НАРЕЖДАМ“, както следва:

1. Удължавам спирането на концертната дейност на Плевенската филхармония за времето от 01.06.2020г. до 14.06.2020г.
2. Всички служители на Плевенската филхармония са длъжни да работят по разпореждане за провеждане на групови репетиции.
3. На основание чл. 120б, ал.1 и във връзка с чл. 107з, ал.4, във връзка с ал.1 от КТ, продължава работата от разстояние и самоподготовка за посочения период в т.1 на следните служителите на Плевенска филхармония. Изключение се допуска само в случай на т.2 от настоящата заповед.
4. Заповедта да се обяви на сайта на Плевенската филхармония за запознаване и изпълнение от всички служители.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №23/30.04.2020.и Заповед №24/14.05.2020

Заповед – виж тук

Плевенска Филхармония

Последни публикации

последвайте ни