Профил на купувача
/
Профил на купувача

Обществена поръчка 1

ОП-1– 2016 „Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти на Плевенска Филхармония, разделена на две позиции”, Позиция №1 „Озвучаване на концерти”, Позиция №2 „Осветление на концерти”
Artist

Jenny Wilson

recent post

instagram

follow us